Menu

Uddannelse i Mindfulness fokuseret terapi

Mindfulness Instituttets uddannelse i Mindfulness fokuseret terapi

Vores målsætning

Helt overordnet er målet, at deltagerne kender, forstår og i praksis kan udføre Mindfulness fokuseret terapi med udgangspunkt i Mindfulness Instituts model for Mindfulness fokuseret terapi. 

Hjemmesiden er under konstruktion.

Vi du være en del af et kommende projekt kontakt mig på 29 41 11 66
Mindfulness fokuseret terapi

Når man som terapeut begynder at arbejde med Terapi og Mindfulness, vil man ofte opdage, at de metoder, som er effektive i arbejdet med enkeltindivider, ikke er tilstrækkelig til at håndtere den dynamik, som Mindfulness bringer ind i terapirummet. Og det er ikke enkelt at opnå de kompetencer, der kræves for at kunne blive en effektiv Mindfulnessterapeut.
Du undervises i ISFB PROGRAMMET som indebærer en struktureret tilgang sammen med Mindfulness.
Det at arbejde med Mindfulness i terapi har udfordringer der indebærer, at terapeuten har processer til at afdække, forstå og forandre de interaktionsmønstre, som opstår, når klienter er i krise, og at terapeuten har et indblik i og kan arbejde med de dynamikker, som driver interaktionerne. Mindfulness er den unikke indgangsvinkel vi bruger sammen med vores ISFB tilgang.