Menu

Mindfulness Institut er lukket ned

Uddannelse i Mindfulness fokuseret terapi

Mindfulness Instituttets uddannelse i Mindfulness fokuseret terapi

Vores målsætning

Helt overordnet er målet, at deltagerne kender, forstår og i praksis kan udføre Mindfulness fokuseret terapi med udgangspunkt i Mindfulness Instituts ISFB™ model for Mindfulness fokuseret terapi. 

Mindfulness fokuseret terapi

Når man som terapeut begynder at arbejde med Terapi og Mindfulness, vil man ofte opdage, at de metoder, som normalt er effektive i arbejdet med enkeltindivider eller par, ikke er tilstrækkelig til at håndtere den dynamik, som Mindfulness bringer ind i terapirummet. Og det er ikke enkelt at opnå de kompetencer, der kræves for at kunne blive en effektiv Mindfulnessterapeut