Menu

Hvad er Counseling

Et udsnit af counseling definitioner: 
1. "Counseling er en kunstfærdig anvendelse af videnskabeligt afledt psykologisk viden og teknikker med det formål at ændre menneskelig adfærd" (Burke, 1989).

2. "Counseling er en hjælpende relation, der omfatter en person, der søger hjælp, og en person, der er villig til at give hjælp, som er uddannet til at hjælpe i et miljø, der tillader hjælp at blive givet og modtaget" (Cormier & Hackney, 1987).

3. "Counseling består af de etiske aktiviteter, som en counselor påtager sig i et forsøg på at hjælpe klienten med at engagere sig i den type adfærd, der vil føre til en løsning af klientens problemer" (Krumboltz, 1965).

4. "[Counseling er] en aktivitet . . . for at arbejde med relativt normalt fungerende individer, der oplever udviklings- eller tilpasningsproblemer” (Kottler & Brown, 1996).

Hvad er forskellene mellem psykoterapi og counseling?
 
Patterson (1973) har besvaret dette spørgsmål direkte ved at hævde: "Der er ingen essentielt- store forskelle mellem counseling og psykoterapi." Selvfølgelig skal Pattersons kommentar forstås som, at selvom der ikke er væsentlige forskelle mellem counseling og psykoterapi, er der uvæsentlige forskelle.
 
På dette spørgsmål befinder vi os på linie med Corsini og Wedding (2000): Counseling og psykoterapi er den samme kvalitativt; de adskiller sig kun kvantitativt; der er intet en psykoterapeut gør, som en counselor ikke gør. (s. 2)
 
Både en counselor og psykoterapeuter engagerer sig i den samme type adfærd – lytter, stiller spørgsmålstegn ved, fortolker, forklarer, rådgiver og så videre. Men ofte gør de det i forskellige proportioner.
Generelt er psykoterapeuter mindre direkte, går lidt dybere, arbejder lidt længere med enkeltsager, og opkræver et højere gebyr. I modsætning hertil er en counselor lidt mere direktiv, arbejder mere med udviklingsmæssigt normale – men bekymrende – problemer, arbejder mere åbenlyst på overfladen, arbejder kortere med individuelle klienter og opkræver en smule mindre for deres ydelser. Naturligvis i tilfælde af at en counselor og psykoterapeut er forskellige, kan hver af disse regler være omvendt, fordi for eksempel kan nogle counselorer vælge at arbejde længere med klienter og opkræve mere, hvorimod nogle psykoterapeuter kan vælge at arbejde kortere med klienter og de skal så betale mindre. Derudover, selvom det burde være sådan, at counselorer arbejdede med mindre forstyrrede klienter og psykoterapeuter arbejdede med mere forstyrrede patienter og fordi det at få terapi på master-niveau af en counselor er de generelt billigere, en counselor arbejder ofte mere end psykoterapeuter med klienter, der har omfattende personlige og eller familie problemer.

Kilde: ​Counseling and Psychotherapy theories in context and practice - John Sommers-Flanagan