Menu

PRODUCTS & SERVICES

Når man som terapeut begynder at arbejde med par, vil man ofte opdage, at de metoder, som er effektive i arbejdet med enkeltindivider, ikke er tilstrækkelig til at håndtere den dynamik, som par bringer ind i terapirummet. Og det er ikke enkelt at opnå de kompetencer, der kræves for at kunne blive en effektiv parterapeut.
Du undervises i ISFB PROGRAMMET FOR PARTERAPI som indebærer en struktureret tilgang sammen med Mindfulness.
Det at arbejde med parforholdets udfordringer fordrer, at terapeuten har processer til at afdække, forstå og forandre de interaktionsmønstre, som opstår, når par er i krise, og at terapeuten har et indblik i og kan arbejde med de dynamikker, som driver interaktionerne. Mindfulness er den unikke indgangsvinkel vi bruger sammen med vores ISFB tilgang.

PRODUCT
$19
PRODUCT
$34
PRODUCT
$34